Өрлеу сайты

Онлайн сауалнама

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ КУРСТАРҒА АРНАЛҒАН САУАЛНАМА

КІРІC САУАЛНАМАCЫ

verification5

Шығыс сауалнамасы (басталуы)

report1

Шығыс сауалнамасы (жалғасы)

sign20

ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ ТЫҢДАУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН САУАЛНАМА

КІРІC САУАЛНАМАCЫ

verification5

Шығыс сауалнамасы (басталуы)

report1

Шығыс сауалнамасы (жалғасы)

sign20

«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» «ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ» КУРС ТЫҢДАУШЫЛАРЫНЫҢ КІРІC САУАЛНАМАCЫ

verification5

«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» «ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ» КУРС ТЫҢДАУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒЫС САУАЛНАМАCЫ

report1

КІРІC САУАЛНАМАCЫ
РОБОТОТЕХНИКАНЫ ДАМЫТУ БОЙЫНША ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫНЫҢ ТЫҢДАУШЫСЫНА АРНАЛҒАН КІРІС САУАЛНАМАCЫ

Входная анкета

verification5

Выходная анкета

report1